(1)
Orlova, I.; Streltsova, Y.; Skvortsova, E. Conclusion. Refuge 1994, 14, 14-15.